Zavrieť

Žiadne produkty v košíku.

Peter Švába, konateľ
0908 858 575 - info@psparkety.sk

Bc. Olbertová Lucia, zástupca konateľa, objednávky
0917 573 479 - psparkety@gmail.com

Mgr. Ivan Trabalík, odborný predajca
0910 498 569 - namestovo@psparkety.sk

Pondelok: 7.00 – 16.00

Utorok: 7.00 – 16.00

Streda: 7.00 – 17.00

Štvrtok: 7.00 – 16.00

Piatok: 7.00 – 16.00

Sobota: 8.00 – 12.00

Zodpovedný vedúci: Peter Švába

Zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel Sro.

Bankové spojenie:
Tatra Banka, a. s., č.ú.: 292 291 4166/110

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-99
011 79 Žilina 1
tel.: 041/7632 130

e-mail: za@soi.sk

function add_custom_label_link_with_tooltip() { ?>